Navigation: Проект » Обобщение

Обобщение

Очакванията за по-академичен подход  във (бих заменила с Актуалните академични изисквания създават по-високи очаквания към) възпитателната и социалната работа, са свързани с повишаване на изискванията към квалификацията на професионалистите. Поради тази причина се налага да бъдат актуализирани досегашното професионално, съответно висше образование, по отношение на неговото съдържание и специализиран профил. Общата цел за по-нататъшно развитие в областта на социалната информатика, е на дневен ред във всички институции за образование и преквалификация, които имат претенции да усъвършенстват своите изисквания. С тази цел, специално разработеният софтуер (EVAS,) ще бъде адаптиран да отговори на специфичните потребности на страните-партньори, като успоредно с това във висшето и продължаващото образование ще бъдат въведени специални програми, изработени по стандартите на Социалната информатика.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

tl_files/Bilder/Logos/EU_flag_LLP_BG-01.jpg