Navigation: Проект » Финансиране

Финансиране

Проектът се финансира с помощта на европейската комисия по програма Леонардо Да Винчи – Учене през целия живот: Трансфер на иновации.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

tl_files/Bilder/Logos/EU_flag_LLP_BG-01.jpg