Navigation: Проект » Целеви групи

Целеви групи

Продуктите, които ще бъдат разработени по време на изпълнението на проекта, ще бъдат приложени в областта на висшето и продължаващото професионално образование на педагозите и социалните работници. Това означава, че конкретните целеви групи са както практикуващи социални педагози, възпитатели и социални работници, ангажирани в системата за грижа за деца, така и студенти в областта на възпитанието и социалната работа. Освен това ще бъде изработена и Учебна програма за преподаватели в професионални и висши училища (университети), които водят курсове по Социална информатика. Модулите обаче могат да бъдат използвани и за обучение на ментори, които да предадат опита си на своите колеги в институцията, в която работят.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

tl_files/Bilder/Logos/EU_flag_LLP_BG-01.jpg