Navigation: Начало » Нoвини

ЕВРОПА – В ПОДКРЕПА НА СИСТЕМАТА ЗА ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Актуално, вдъхновяващо, достъпно.
На всеки три години, в Германия се провежда Конгрес, посветен на благосъстоянието на децата и младежите. Събитието е място за среща на всички професионални общности, ангажирани в предоставянето на грижи за деца. Този конгрес е най-значимото събитие в Европа, посветено на социалната работа и привлича повече от 30 000 посетители.
От 3 до 5 Юни, 2014 година в Берлин се провежда 15-тият Конгрес, посветен на благосъстоянието на децата и младежите. Във форума за първи път участват представители на българската професионална общност: Звездица Ковачева и Анита Янакиева от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България като експерти в проект, изпълняван съвместно с Немския институт за помощ за деца и младежи (IKJ), гр. Майнц и Дашенка Кралева във функциите си на президент на ФИЦЕ-Интернационал.

IMG_6561
След официалното откриване на Конгреса от Президента на Федералната Република Йоахим Гаук и Министъра на труда и социалната политика, бе открито изложение в най-големия панаирен комплекс на Берлин, на което доставчици на социални услуги, обучителни организации, училища и институти представят своя опит, добри практики и идеи в развитието на работата с деца и семейства. Посетителите имат възможност да наблюдават разнообразни по вид и предназначение дидактични материали, обзавеждане и оборудване за работа с деца, както и да получат информация за обучителни програми, методики и инструменти за директна работа с клиенти.
По инициатива на Проф. Михаел Маскенер от Немския институт за помощ за деца и младежи (IKJ), гр. Майнц и с участието на Изпълнителния директор на Федералния съюз на католическите организации, Г-жа Дашенка Кралева даде интервю във връзка с възможностите за съвместни международни проекти и партньорства.
През втория ден от Конгреса е представен Проект „TRAIN–KOSOZIAL“, финансиран по Програмата на ЕС „Леонардо да Винчи“ и посветен на ролята на социалната информатика и обучението на професионалисти за електронно документиране в социалната работа. Проектът се изпълнява съвместно от Германия, България, Испания, Люксембург и Австрия, чиито представители демонстрираха предимствата на обучителната програма, посветена на социалната информатика.
В конгресните дни, изпълнени с интересни лекции, уъркшопове, презентации и професионални срещи, представителите на СПСПД ФИЦЕ-България имат възможност да се запознаят с нови идеи и практики в работата с деца, които могат да бъдат адаптирани и приложени в сферата на грижата за деца в България.

IMG_6631

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

tl_files/Bilder/Logos/EU_flag_LLP_BG-01.jpg